Tag: Maruti Bhau Chavare

पुण्यस्मरण वटवृक्षाचे : लेकरांच्या शाळेसाठी जमिनीचे दान ; निरक्षर भाऊंनी जपली अशी संस्कृती..!

डॉ.सुवर्णा चवरे/ पेनुर नेटका संसार करत समाजासाठी काहीतरी करणे यासाठी सुशिक्षित असणे आवश्यक नाही, हे कै. मारुती सोपान चवरे यांच्या ...