Tag: plus polio

राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण  – सोलापूर जिल्ह्यात बालकांचा उत्तम प्रतिसाद

MH 13News Network ( सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण व नागरी भागातील ९१ टक्के बालकांना पोलिओ लसीचा लाभ )   महाराष्ट्र शासन , ...