Tag: National highway

महत्वाची बातमी | राष्ट्रीय महामार्गाच्या हद्दीतील अनाधिकृत अतिक्रमणे काढून घ्या… अन्यथा…!

सोलापूर दि. 05 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण, सोलापूर यांच्या अधिकार क्षेत्रामधील राष्ट्रीय महामार्गाच्या हद्दीमध्ये लगत असलेल्या मिळकत धारकांनी अनधिकृतपणे अतिक्रमण ...